1

جستجو و انتخاب

جستجوی خدمات مورد نظر

2

ثبت اطلاعات

ثبت اطلاعات زمان و تعداد رزرو و مشخصات شخصی

3

تایید تقاضا

تایید تقاضا در صورت نیاز

4

پرداخت الکترونیکی

پرداخت الکترونیکی پس از تایید و قطعی شدن تقاضا

5

پایان

دریافت کد رهگیری و پایانانتخاب تاریخ رزرو

تاریخ شروع رزرو

مدت رزرو

calendar
گام بعدی

مشخصات رزرو

اقامتگاه بومگردی ستاره کویر حلوان اقامت در خانه های بومی روستای حلوان بدون غذا

لطفا ابتدا تاریخ رزرو را انتخاب کنید

انتخاب تعداد نفر

  موجود

?  نفر

  اتمام موجودی

 قیمت هر نفر با 6 درصد تخفیف 235,000 ریال

قیمت کل 0 ریال

توضیحات :
اقامت در خانه های بومی روستای حلوان (خارج از اقامتگاه اصلی)
بدون صبحانه، ناهار و شام، قیمت مخصوص گروه‌هایی که حداقل 7 نفر هستند
برای وعده های غذایی می توانید با اقامتگاه بومگردی حلوان هماهنگ کنید

اقامتگاه بومگردی ستاره کویر حلوان اقامت فول‌برد در اقامتگاه حلوان

لطفا ابتدا تاریخ رزرو را انتخاب کنید

انتخاب تعداد نفر

  موجود

?  نفر

  اتمام موجودی

 قیمت هر نفر با 0 درصد تخفیف 1,000,000 ریال

قیمت کل 0 ریال

توضیحات :
رزرو اقامت در اتاق‌های اقامتگاه حلوان به همراه صبحانه، ناهار و شام (بدون محدودیت در تعداد نفرات)

اقامتگاه بومگردی ستاره کویر حلوان اقامت در اقامتگاه حلوان بدون غذا

لطفا ابتدا تاریخ رزرو را انتخاب کنید

انتخاب تعداد نفر

  موجود

?  نفر

  اتمام موجودی

 قیمت هر نفر با 6 درصد تخفیف 470,000 ریال

قیمت کل 0 ریال

توضیحات :
رزرو اقامت در اتاق‌های اقامتگاه حلوان بدون صبحانه، ناهار و شام (قیمت مخصوص گرو‌هایی که حداقل 7 نفرهستند)

اقامتگاه بومگردی ستاره کویر حلوان سوئیت اقامتگاه حلوان

لطفا ابتدا تاریخ رزرو را انتخاب کنید

انتخاب تعداد سویت

  موجود

?  سویت

  اتمام موجودی

 قیمت هر سویت با 0 درصد تخفیف 1,980,000 ریال

قیمت کل 0 ریال

توضیحات :
رزرو سوئیت در اقامتگاه حلوان بدون صبحانه، ناهار و شام
ظرفیت: 6 نفر
دارای حمام و سرویس بهداشتی مستقل

اقامتگاه بومگردی ستاره کویر حلوان اتاق اقامتگاه حلوان

لطفا ابتدا تاریخ رزرو را انتخاب کنید

انتخاب تعداد اتاق

  موجود

?  اتاق

  اتمام موجودی

 قیمت هر اتاق با 0 درصد تخفیف 1,100,000 ریال

قیمت کل 0 ریال

توضیحات :
رزرو اتاق در اقامتگاه حلوان بدون صبحانه، ناهار و شام
ظرفیت: 6 نفر
حمام و سرویس بهداشتی مشترک دارد

اقامتگاه بومگردی ستاره کویر حلوان اقامت فول‌برد در خانه‌های بومی روستای حلوان

لطفا ابتدا تاریخ رزرو را انتخاب کنید

انتخاب تعداد نفر

  موجود

?  نفر

  اتمام موجودی

 قیمت هر نفر با 0 درصد تخفیف 920,000 ریال

قیمت کل 0 ریال

توضیحات :
اقامت در خانه‌های بومی روستای حلوان
تامین صبحانه، ناهار و شام توسط اقامتگاه بومگردی حلوان

اقامتگاه بومگردی ستاره کویر حلوان خانه‌های بومی روستای حلوان

لطفا ابتدا تاریخ رزرو را انتخاب کنید

انتخاب تعداد واحد اقامتی

  موجود

?  واحد اقامتی

  اتمام موجودی

 قیمت هر واحد اقامتی با 0 درصد تخفیف 1,150,000 ریال

قیمت کل 0 ریال

توضیحات :
رزرو یک منزل دربست واقع در روستای حلوان بدون غذا
برای صبحانه، ناهار وشام می‌توانید با اقامتگاه بومگردی حلوان هماهنگ کنید

 

(اگر بن تخفیف ویژه ای دارید وارد کنید و کلید ثبت را فشار دهید)

0 بن تخفیف تایید شد
Loading...
گام بعدی

مشخصات مشتری

 
Loading...
مشاهده پیش فاکتور

پیش فاکتور

 
.: یواسپیس :.     پیش فاکتور سفارش خدمات
.: یواسپیس :.     فاکتور سفارش خدمات

تاریخ:   ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

مشخصات مشتری
نام و نام خانوادگی:
رایانامه:
شماره همراه:
شماره تلفن:
تاریخ رزرو
تاریخ شروع رزرو:  
مدت رزرو: 0   شب
موارد سفارش داده شده از [ اقامتگاه بومگردی ستاره کویر حلوان ]
اقامت در خانه های بومی روستای حلوان بدون غذا
250,000   ریال  
    235,000     ریال
0
0
اقامت فول‌برد در اقامتگاه حلوان
1,000,000   ریال  
    1,000,000     ریال
0
0
اقامت در اقامتگاه حلوان بدون غذا
500,000   ریال  
    470,000     ریال
0
0
سوئیت اقامتگاه حلوان
1,980,000   ریال  
    1,980,000     ریال
0
0
اتاق اقامتگاه حلوان
1,100,000   ریال  
    1,100,000     ریال
0
0
اقامت فول‌برد در خانه‌های بومی روستای حلوان
920,000   ریال  
    920,000     ریال
0
0
خانه‌های بومی روستای حلوان
1,150,000   ریال  
    1,150,000     ریال
0
0